Formand
Jesper Madsen
Ténéré Klub Danmarks logo Næstformand
Kim Kristoffersen

Leverregler for brug af TKD's forum

Besluttet afbestyrelsen

Formål med forummet

Forummet er et samlingssted for Ténéré Klub Danmarks medlemmer. Her kan man finde oplysninger, stille spørgsmål, deltage i diskussioner og meget andet mellem himmel og jord bare det handler om offroad mc. Men det er også et samlingssted for alle personer, der er interesseret i offroad mc.

Information om deltagere (medlemmerne) i forummet

Alle deltagere skal registrer deres fulde navn, samt mail adresse i forummets medlemsbase, således at administrator kan se det.

Det er god skik på dette forum at kalde sig ved sit rigtige navn i signaturen efter sine indlæg. Du behøver ikke skrive dit fulde navn og du må gerne skive dit øgenavn også. Det eneste vi ikke gerne ser er at vi skal kommunikere med "husky-drengen" eller "9000Ax2", så hellere "Bjarne" eller "Jens Hansen".

Sprog

Forummet er et dansk forum og alle indlæg skal med rimelighed kunne forstå af en dansktalende person.
Tonen skal være positiv og konstruktiv. Person fnidder hører ikke hjemme her.
Venligst bemærk, at det ikke er alle der har en Cand Mag. i dansk og kan formulere sig i flotte sætninger uden stave fejle, der skal være plads til alle.

Høvisk tale

Der har altid være vigtig i klubben, at alle taler og opfører sig ordentlig, bl.a. står der i klubbens vedtægter at ".. vi passer på hinanden...". Samtidig har vi rigtig mange gæster på forummet, så alle indlæg skal være skrevet med respekt for alle andre i et høvisk sprog.

Nyt indhold kræver "nyt emne"

Det er god adfærd på forummet at holde forskellige emner i hver sin tråd. Med andre handler en tråd om hvordan man skifter kobling, så skal man f.eks. ikke begynde at skrive om en mc tøj. Opret en ny tråd i stedet for.

Ændring af forums indlæg

Den sammenhæng som billeder og tekst er indsat i bevares på forummet, således at den originale kontekst beholdes og forummet er sammenhængende og interessant.


Nyt indhold kræver "nyt emne"

Det er god adfærd på forummet at holde forskellige emner i hver sin tråd. Med andre handler en tråd om hvordan man skifter kobling, så skal man f.eks. ikke begynde at skrive om en mc tøj. Opret en ny tråd i stedet for.

Det er et MC-offroad forum

Forummet handler om MC-offroad realateret emner. Skulle du alligevel have lyst til at skrive om noget andet så brug venligst kategorien Alt mellem himmel og jord og kun der.

Hvem kan udtales sig på klubbens vegne

Det er kun bestyrelsesmedlemmer, der kan udtale sig på klubbens vegne og det skal fremgå tydeligt, at der er tale om en "officiel" bestyrelses udtalelse, ellers er det en personlig holdning

Moderatorens rolle

Alle fora'er har en eller flere moderatorer, deres opgave er at passe på forummet, herunder at fjerne irrelevante indlæg og indlæg der går imod leverreglerne for forummet.

Moderator kan udstede advarsler for uacceptabel adfærd, gentager dette sig gives et gult kort, alt efter hvor groft det er falder der tredie gang et gult eller et rødt kort. Rødt kort betyder udelukkelse af forummet. Gæster starter med gult kort.

Medlemmer kan anke gule og røde kort til bestyrelsen, der senest på første kommende ordinære bestyrelsesmøde, drøfter sagen og orienterer skribenten. Får medlemmet ikke medhold i sin anke, så kan vedkommende anke sagen til næste generalforsamling.

Advarsler er en sag mellem vedkommende, moderatorene og bestyrelsen, bortset fra en evt. drøftelse på generalforsamling.

Når en moderator beslutter at tage et indlæg ud af foraet så sender vedkommende først en mail til skribenten og herefter fjernes indlægget. Mailen til skribenten skal beskrive hvorfor indlægget er taget af. Tilsvarende for advarsler og gult/rødt kort

Meget uhøvisk sprog (tilsvining) af andre specielt bestyrelsen og moderator kan medføre eksklusion af klubben jævnfør §12 i klubbens vedtægter.

Hvem kan hvad på forummet?

"Gæst":

Uden at logge på, kan du se de fleste indlæg på forummet. Men du kan hverken oprette ny diskussioner eller svare på eksisterende. Hvis du du ønsker at deltage aktivt i forummet skal du være logget på hvilket kræver at du har oprettet en profil.

"Registreret gæst"

Her kan du se de fleste indlæg på forummet, men kan også oprette nye og svare på eksisterende.
Husk du er gæst hos os, opfør dig som sådan, vi vil meget gerne have dine konstruktive, sjove indlæg om alt vedrørende mc-offroad, men alt andet, specielt omkring hvad der er ret og rimeligt på et forum, ønsker vi ikke fra dig.

"TKD Medlem"

Her kan du se alle indlæg, oprette nye og svare på eksisterende.
Kræver at du er medlem af klubben. Hvis du har samme mail adresse i forummet og i TKDs medlemsliste, så brug funktion "ret" på dine oplysninger i medlemslisten og du bliver automatisk opgraderet

"Bestyrelsen"

Samme rettigheder som TKD medlem

"Administrator"

IT hajerne og moderatorerne der vedligeholder forummet.

"Deaktiveret"

Moderator har deaktiveret din profil, normalt fordi du ikke har angivet din valide mail adresse og rigtige navn. (skriv til forum@tenereforum.dk) for at få den aktiveret)

"Registreret gæst prospect"

Alle profiler på Ténéré Klub Danmarks Forum kontrolleres årligt for valide mail adresser og rigtig navn. For TKD medlemmer sker dette via klubbens medlemslisten. For "Registreret gæst"er sker det, ved at der sendes en valideringsmail til alle gæsterne og at det flyttes til indeværende profil og deaktiveres. I mailen er der et link som når det følges automatisk opdaterer profilen til aktiv og tilbage til Registreret gæst.


På vegne af bestyrelsen

Moderatorerne: Per Christensen og Jesper Kick


Skift til mobil version Login Tilbage